Embodied Leadership

Ett transformerande  program designat av Emma Voigt för att låsa upp din medfödda talang att leda det liv du kom för att leva!

Tänk om det inte behöver vara så svårt?

Du har gjort allt det där som förväntades av dig – karriären, familjen, huset – ändå så när du lägger dig på kvällen kan du höra frågan “Tänk om där finns mer för mig?” viskas. Det är en svag känsla, en förnimmelse av något som du på djupet vet!

Ditt syfte är inte att definieras som ledare av de du leder. Du förtjänar att vara hela dig och ha en ledande roll! Att få utlopp för ditt ledarskap och samtidigt känna dig 100% som dig själv!

Men just nu upplever du dig instängd, i ett behov att ständigt behöva kontrollera varje detalj längs vägen. Du känner dig begränsad av alla yttre krav och förväntningar och som om det inte finns en annan väg!

Du vet att du har en betydligt större potential i ditt ledarskap än det som du får utlopp för, men du vet inte hur du ska få tillgång till källan som frigör den inom dig. Du har fastnat emellan vetskapen att du har mycket mer att erbjuda och den verklighet du nu upplever varje dag.

Där finns en väg…

Ta tillbaka makten över dig själv

Tänk om du kunde känna dig pulserande med liv! Naturlig och flödande i din kropp – hel igen!

Yoga och meditation – öppnar passagen för den känslan i dig! Med den kanalen öppen är upplevelsen av ledarskap fylld av möjligheter och expansion.

Med känslan av kraften som kommer inifrån finns utrymme för spontanitet, kraftfullt engagerat ledarskap och samtidigt utrymme för återhämtning när du behöver det! Den sanna glädjen och inspiration du utstrålar är så genuin att den glädjer alla som kommer i kontakt med dig!

Yoga och meditation kan vara vägen för dig att lämna en grå och utmattande vardag bakom dig. En väg från känslan att jag efter, alltid försöka vara duktig till att känslan av att få leva ett flödande liv, färgat av lust och inspiration! Hur låter det?

Embodied Leadership är 49% strategiskt ledarskapsutveckling och 51% omkalibrering av nervsystemet, omdirigering av tankar och känslor & transformation av utdaterade värderingar. Vi utforskar känslans kraft, din inre sanning för att hitta din egen väg och applicerar den i ditt sätt att leda.

Programmet är designat för att du ska få verktyg till att hitta din egen väg, inte följa någon annans formula. Så att du kan skapa ett intuitivt förståelse av effektivt ledarskap och hur det ser ut för dig. Genom att integrera verktygen du får i Embodied Leadership in i ditt ledarskap, vaknar något djupt och kraftfullt som legat och slumrat inom dig.

Led på ett sätt du älskar

Jag erbjuder ett nytt holistiskt angreppssätt på ledarskapsutveckling, ett som är centrerat kring klienten utifrån vem du är i din helhet. Där ledarskap sker från en förhöjd medvetenhet och med en klar intention.

Embodied Leadership är 49% strategiskt ledarskapsutveckling och 51% omkalibrering av nervsystemet, omdirigering av tankar och känslor & transformation av utdaterade värderingar. Vi utforskar känslans kraft, din inre sanning för att hitta din egen väg och applicerar den i ditt sätt att leda.

Programmet är designat för att du ska få verktyg till att hitta din egen väg, inte följa någon annans formula. Så att du kan skapa ett intuitivt förståelse av effektivt ledarskap och hur det ser ut för dig. Genom att integrera verktygen du får i Embodied Leadership in i ditt ledarskap, vaknar något djupt och kraftfullt som legat och slumrat inom dig.

Skriv om din historia

Under decenier har ledarskap dominerats av maskulina kvaliteter. För att få en plasts vid bordet har många upplevt sig tvingade att anamma dessa egenskaper.

Nu är det dags för ett skifte där även mer feminina kvaliteter får breda ut sig och ta lika stor plats. Det ena är inte bättre än det andra! Tiden är här för att jämna ut balansen för allas bästa! Det är tid för att bjuda in känslan att gå jämsides logiken. Värmen sprida sig i rationella resonemang! Du behöver inte välja – båda ska få plats!

Du känner att du har dessa kvaliteter, men inte hur du kan få utlopp för dem. Du behöver inte ha alla svaren, utan lita på processen och svaren kommer visa sig ett efter ett längs din väg. Du känner att vägen du är på nu inte kommer att hålla över tid, men har ännu inte en klar bild över hur den nya vägen ser ut. Du är inte ensam!

Embodied Leadership hjälper dig att komma ihåg de delar som du lagt åt sidan i din strävan för att bli accepterad utifrån mer konventionellt sätt att leda. Det handlar om att “av-lära” det du lärt dig. Det är att upptäcka att de “sanningar” som inte har känts rätt för dig inte är dina, så att du kan vända blad och skapa den sanning som du kan vila i!

Det är att komma ihåg den makt du haft inom dig hela tiden!

Embodied Leadership - ett unikt pedagogiskt upplägg

Embodied Leadership är ett sofistikerat okonventionellt ledarskapsutvecklingsprogram – som trotsar konventionella metoder för lärande. Det är ett unikt pedagogiskt upplägg.

Det här programmet är en levande, pulserande väsen. Det utvecklas i takt med deltagarna utveckling, formas utifrån en stadig grund för att möta klienternas behov och utvecklingstakt. Det adderas ständigt nya praktiseringar i mötet med de behov som finns.

Under en 20 veckors period som planeras utifrån din takt och utrymme i kalendern( de behöver alltså inte vara sammanhängande) börjar vi de tre första veckorna i den härliga känslan av att komma igång! Känslan av att ta sats! Du får dagliga korta videor skickad direkt till din e-mail för dig att ta del av när det passar dig. Inte för mycket information, utan i lagom stora bitar för dig att ta till dig och väva in i din dag. Det finns ingen press, utan en takt som du bestämmer själv. Där du gör detta för dig! Från vecka fyra och framåt låter vi innehållet flöda utifrån dina unika behov, från din unika situation.

Min filosofi är inte att ledarskapsutveckling ska kännas som ett dåligt samvete när det inte blir gjort eller som håller di uppe sent på kvällen för att hinna med. Det handlar inte om påklistrade tre-stegs-modeller för coachande samtal, eller som får dig att känna dig otillräcklig som du är.

Det handlar om att komma hem till dig själv och att bjuda in mer av ditt genuina jag i ditt ledarskap. Att vara i kontakt med dig själv och det du behöver. Det handlar om att komma tillbaka till din egen inre auktoritet och sedan följa den i det yttre.

Designat att möta dig där du är!

Det är dags att skörda allt det du sått och varsamt tagit hand om! Det är dags för dig att blomma ut! Och när du gör det är jag där för att – guida dig, lära dig, stötta dig, lyssna på dig när du rör dig genom din transformerande resa mot att komma hem till dig själv!

Jag står stadigt bredvid dig! Du har allt inom dig! Och jag är här för att påminna dig!

Embodied Leadership - fungerar så här

 • Anpassat till din kalender. Följ med i flödet av videor eller titta på dem när tiden är rätt för dig. Alla videor finns tlllgängliga för dig utan begränsning.
 • Tre veckor med korta dagliga videor för att ge dig en känsla av uppstart och att komma in i flödet av programmet.
 • Programmet är levande och mer material skapas kontinuerligt efter behoven.
 • Mentorsamtal  för frågor och mentorskap i din unika situation.
 • Noga designade yogaklasser med en klar intention på det tema som vi rör oss igenom.
 • Anpassade yoga nidror för att låsa upp din slumrande ledarpotential, din medfödda auktoritet.
 • Noga komponerade meditationer som skiftar ditt mentala och känslomässiga tillstånd för att hjälpa dig leda på ditt mest genuina sätt.
 • Skrivövningar för att fördjupa dina praktiseringar, klargöra din vision och ge dig en upplevelse av inre stabilitet.
 • Obegränsad tillgång till allt material nämt ovan samt allt det som kommer skapas framåt.

Ett nytt paradigm för lärande!

Det är dags för ett nytt paradigm för lärande! Ett flödande och integrerat sätt att lära istället för rigida tre-stegs-modeller eller schema som är satta för att passa andras tider. Inget mer lärande genom statiskt sittande framför en dator, utan en integrerat lärande där kropp och själ får röra sig och suga upp visdomen likt näring. Det här är effektivt lärande designat för att hela du ska få plats!

Vilket betyder:

   • Frihet att utvecklas på ditt unika sätt.
   • Du har fri tillgång till materialet så länge du önskar! Det finns ingen bortre gräns!
   • Det finns praktiseringar för olika behov och situationer så att du kan välja vad som är bästa för dig i varje given stund.
  • De korta videorna är anpassade så att om livet kör ihop sig, kan du lätt se dem i ett svep utan att det upptar för mycket av din värdefulla tid och energi!
  • Du behöver inte sitta sent på kvällarna eller känna stress över att du ligger efter.

För ledaren som är redo att börja leda på ett integrerat och genuint sätt!

Du är redo att lyfta på slöjan för de kvaliteter som bjuder in mer av dig själv i ditt ledarskap. Att leda på ditt sätt utan känslan av att behöver vara någon annan.

Du vill känna friheten och tryggheten av att kunna vara dig själv. Du vill vara den som inspirerar andra till det samma. Du är redo att gå först!

Du vill uppleva att din känslor är din styrka, känslan av trygghet när känslorna rör sig genom kroppen och bär på värdefull visdom redo att lyssnas på.

Du vil ha mer utrymme till det som är viktigt för dig och modet att följa den övertygelsen.

Du vill leda på ett sätt som gör dig till en hållbar ledare över tid!

Den praktiska vardagen för en ledare!

Embodied Leadership ger dig en praktisk förankring i din vardag samtidigt som du transformeras på djupet med hjälp av verktyg som yoga och meditation.

En vardag som ledare kantas av möten, situationer, personer och strukturer som behöver hanteras. Mentorskapet är bryggan mellan praktiseringen, den intellektuella förståelsen och den praktiska appliceringen i din vardag som ledare. Situationer som är vanligt att mina klienter får guidning i.

 • Medarbetare som inte presterar
 • Ledningsgruppsarbete
 • Medarbetare som behöver sägas upp
 • Organisatoriska strukturer som hindrar eller främjar prestation
 • Rekrytering av ny kompetens
 • Samarbetssvårigheter
 • Gruppdynamik och konflikter
 • Målsättning och visioner
 • Förhålla sig till politik eller dolda agendor
 • Värdegrund och dess efterlevnad
 • Ohälsa bland medarbetare
 • Tydlig kommunikation
 • Förhandling av förmåner
 • Fackliga ärenden

Investering

En vänlig påminnelse är att många arbetsgivare är villiga att betala för den ledarskapsutveckling som deras ledare själva anser sig behöva. Ofta behöver vi bara arbeta upp modet att ställa frågan!

Andra investerar hellre själva för att känna större frihet i sin egen, högst personliga utveckling!

Bara du vet, vad som är rätt väg för dig!

Vecka 1

Embodied Vision tar dig stegvis mot att skapa och fördjupa din vision som ledare med meditation och yoga nidra som verktyg. Efter vecka 1 kommer du har en fördjupad upplevelse av din unika vision. Du kommer ha skapat en ledstjärna att följa genom din transformerande resa.

Vecka 2 & 3

Embodied Release är skapat för att “av-lära” det som inte längre är din sanning. Det är att upptäcka att de “sanningar” som inte har känts rätt för dig inte är dina. Så att du kan vända blad och skapa den sanning som du kan vila i! För att följa din vision finns det mönster som inte är i linje med den. Efter vecka 2 & 3 har du verktyg för att identifiera dem, hittat tryggheten i den känslan så att du successivt får släppa taget och känner dig mer fri än tidigare.

Vecka 4-20

Jag formar de praktiseringar du behöver för din resa framåt. Våra mentorsamtal blir inspirationen till det som skapas och dina behov och de praktiska situationer du står inför är det som styr innehållet.

Livet du längtar efter är värt att leda

Livet behöver inte vara en grå vardag, upprepande, tråkigt och utmattande. Du är en kraft att räkna med. Du har tillåtelse att bjuda in hela dig! Kraftfull, magnetisk, modig och attraktiv!

Embodied Leadership ger dig verktygen för ett autentiskt, grundande och hållbart ledarskap. Du får stöd i din specifika vardag som ledare, verktyg för att skifta utdaterade sanningar om dig själv och hur ledarskap behöver se ut som har hållit dig tillbaka.

Slutligen, du får verktygen och guidningen för att leda det liv du vet väntar på dig!

Sluta ledas utifrån och börja leda inifrån! It’s an embodied leadership!

Har du fortfarande frågor?

Embodied Leadership programmet är en investering på 45 000kr (exkl. moms) eller om du hellre delar upp betalningen i sex delbetalningar 7 875kr (exkl. moms).

Du får en faktura i förskott via mail.

En vänlig påminnelse är att många arbetsgivare är villiga att betala för den ledarskapsutveckling som deras ledare själva anser sig behöva. Ofta behöver vi bara arbeta upp modet att ställa frågan!

Andra investerar hellre själva för att känna större frihet i sin egen, högst personliga utveckling!

Bara du vet, vad som är rätt väg för dig!

Yoga och meditation är subtila verktyg som arbetar under ytan, ofta kan vi inte fullt ut sätta ord på skillnaden men vi kan känna det! Det är ett upplevande!

Om du har känt på upplevelsen av det skifte som sker på djupet med yoga och meditation tidigare då kan du lugnt veta att du kommer att få effekt men denna gången med en klar intention och fokus på ditt ledarskap!

Mentorskapet är bryggan som tar det subtila in i det konkreta där din praktiska vardag vävs in med det subtila skiftet i dig.

Från vecka 4 skräddarsys programmet med praktiseringar och guidning som möter dig precis där du är och tar dig sedan vidare!

Du upplever att du sitter fast i ditt ledarskap. Du har tidigare gått mer konventionella ledarskapsprogram och även om de var inspirerande ebbade effekten ut med tiden.

Du är redo för ett skifte som ger beständiga resultat för ditt ledarskap och i ditt liv.

Det är inte en fråga av hur mycket yoga eller meditaiton du kan eller tidigare praktiserat. Det är ett inre vetande och en nyfikenhet på vad dessa verktyg kan göra för dig. Du behöver inte kunna en massa avancerade asanas/positioner. Alla klasser är designade för att möta dig precis där du är utan krav på prestation!

Då hela programmets upplägg är anpassat efter ditt tempo och dina behov finns ingen ångerrätt. Däremot en löpande transparent dialog för att du ska få de resultat som är viktiga för dig!

Vid erlagd betalning får du tillgång till Embodied Vision och Embodied Release via “Mitt konto” på hemsidan. Detta innebär omedelbar åtkomst till samtliga yogaklasser, meditationer och yoga nidror. Här ligger även samtliga videor för de första tre veckorna. För att du inte ska behöva hålla reda på vilken video du är på. Kommer jag att skicka dem på mail, men instruktioner varje vardagsmorgon under tre veckor.

 

Du får även mer information om mentorsamtalen via mail.

På samma gång som Embodied Leadership är ett program för dig som ledare så behöver det inte betyda att du behöver ha en särskild titel för att programmet ska passa dig.

Kontakta mig gärna för att höra mer om hur programmet kan hjälpa just dig!

Om du är mer intresserad av självledarskap och mindre av att leda andra, rekomenderar jag dig att titta närmre på programmet Embodied Potential som är skapat utifrån fokus på självledarskap!

Du är redo för ett skifte som ger beständiga resultat för ditt ledarskap och i ditt liv.

Det är inte en fråga av hur mycket yoga eller meditaiton du kan eller tidigare praktiserat. Det är ett inre vetande och en nyfikenhet på vad dessa verktyg kan göra för dig. Du behöver inte kunna en massa avancerade asanas/positioner. Alla klasser är designade för att möta dig precis där du är utan krav på prestation!

Önskar du inspiration i ditt ledarskap?

Starta arbetsveckan med en videohälsning från mig så att du kan gå stärkt in i ditt ledarskap!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Varukorg