Embodied Leadership

Ett ledarskap som kommer inifrån är ett genuint ledarskap som du inte kan uppnå genom att följa någon annans sätt att leda. Det är inte tekniker eller metoder som du applicerar, utan är grundat i en djup övertygelse inom ledaren själv.

Allt vi gör i programmet bygger på tre pelare vilja, kognition och emotion. Integrerat bildar det Embodied Leadership – ett integrerat och förkroppsligat sätt att leda.

Att du har landat på denna sidan är sannolikt för att du redan vet att inom dig bor det en ledare som längtar efter att få mer plats och som vill breda ut sina vingar.

Fokus

Med syfte att skapa ringar på vattnet börjar vi med första droppen  vilket är ett fokus för ditt ledarskap.

Det innebär en klarhet i hur du innerst inne önskar leda. Det innebär inte att du behöver ha svaret på hur ditt genuina ledarskap ser ut för att gå programmet, utan det är något vi skapar utrymme för i programmet. Allt som krävs är en djupt rotad vetskap om att det finns något mer för dig och att du är redo att ta reda på hur det ledarskapet ser ut.

Tillsammans  väcker vi liv i din drivkraft och vilja så att du kan landa i en tillit till dig själv. Vi tar ut din inneboende ledarkompass så att du kan röra dig framåt utifrån en klarhet, en ro i processen och tydlig riktning.

Den första droppen är din inre kompass, en specifik riktning för ditt ledarskap. Ett ledarskap som får dig att känna dig entusiastisk, ivrig och energifylld. Vi aktiverar den inre ledaren i dig!

"What ever you can do, or dream you can, begin it! Boldness has genius, power and magic in it."

Kognition

Hur vi ser på världen och oss själva i världen är djupt rotat i våra tankar, i våra mentala medvetna och omedvetna mönster. Dessa mönster kan både hindra och främja oss. Ibland krockar de med hur vi önskar leda och blir då till hinder i vårt ledarskap. Vi står i vägen för oss själva vilket kan upplevas frustrerande, men vilket även ger oss kraften att förändra det.

Att förstå och skapa större medvetenhet i kognitiva mönster, de historier och värderingar som du identifierar som sanning är en viktig nyckel i att röra dig bortom det du vet och kan idag.

"The mind is a wonderful servant, but a terrible master"

Emotion

Vi är många som identifiera oss med våra tankar, hur smarta vi är, hur rationella och logiska vi är vilket gör att vi successivt tappar kontakten med att vi är mer än så. Att bara leda utifrån logik gör vårt ledarskap själlöst. Vi vill följa ledare som får oss att känna, känslor av hopp, entusiasm, glädje och energi.

Känslan bor i kroppen och genom att bjuda in kroppen i processen får vi med hela dig. Genom att reglera nervsystem och skapa en större förståelse för kroppens signaler leder vi som en integrerad enhet där den mentala sfären har samma stävan som den emotionella kroppen.

"The body keeps the score"

Embodiment

Att fullt ut kliva in i ett förkroppsligat, integrerat ledarskap är att hitta en djup förankring i det som har kommit till dig genom programmet. Vi knyter ihop säcken med att säkerställa att du har fått med dig det du behöver, skapar utrymme för att landa i hur du rör dig framåt utanför programmet så att ringarna på vattnet i ditt ledarskap kan sprida sig vidare, långt och brett.

"What you seek, is seeking you"

Jag finns här för dig

Låt oss bekanta oss med varandra! Genom att du svarar på några korta frågor kring ditt ledarskap får jag en bild över hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. När jag fått dina svar bokar vi in ett samtal där vi dyker djupare i hur din situation ser ut och hur programmet skulle kunna hjälpa just dig. Programmet följer en struktur, men skräddarsys alltid efter individ för att du ska uppleva att du får precis det stödet som du behöver. Tidsplanering över vår tid tillsammans görs även den på individuell nivå för att utvecklingen ska kunna integreras på bästa sätt i ditt liv.

INVESTERING för 20 veckors program & mentorskap: 45 000 kr exklusive moms

Möjlighet till att dela upp betalningen finns. Håll utkik på Instagram och LinkedIn för ev. kampanjer och rabatter.

Önskar du inspiration i ditt ledarskap?

Starta arbetsveckan med en videohälsning från mig så att du kan gå stärkt in i ditt ledarskap!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Varukorg