Embodiment

Vad får du av föreläsningen Embodiment?

Förklaring på vad är embodiment, hur vi kan träna oss i att bjuda in det med större frekvens och längd genom vår praktisering.

Vad får du av klassen Embodiment?

Vi rör oss igenom temat med yoga som verktyg. Vi utforskar frågan från ett kroppsligt perspektiv så att vi får med hela dig på din resa framåt.

kr189 kr inkl. moms

kr
189 kr inkl. moms

Det du vill och längtar efter är inte en slump, det finns där tillgängligt för dig bortom något. Embodiment är förkroppsligandet av den versionen av dig som har tagit dig bortom. Till platsen där allt flödar, känns rätt och där du litar på dig själv. I denna del av Embodied Potential kopplar vi ihop praktiseringens kraft med tillståndet av Embodiment.

Varukorg