Emotion

Vad får du av föreläsningen Emotion?

Vi dyker in i varför vi inte ska hitta rationella förklaringar till våra känslor, var vi lagrar känslor som vi inte kan hitta acceptans för och att vår kraft bor i vår förmåga att hålla våra känslor med omtanke.

Vad får du av klassen Emotion?

Vi rör oss igenom temat med yoga som verktyg. Vi utforskar frågan från ett kroppsligt perspektiv så att vi får med hela dig på din resa framåt.

kr189 kr inkl. moms

kr
189 kr inkl. moms

Att leda oss själva mot vår inneboende potential väcker känslor. Hur vi möter och håller våra känslor ger oss kraft eller dränerar oss på energi. Vi delar in känslor i negativa och positiva, önskade och oönskade och vi är många som bär på en emotionell ryggsäck. Tillsammans reder vi ut varför vi inte ska göra känslan till en rationell process, hur vi kan hitta acceptans och ägarskap så att känslan blir precis den källa till kraft som den är avsedd att vara.

Varukorg