Vilja

Vad får du i föreläsningen Vilja?

Vi stannar upp och ställer oss frågan “Vad vill jag?”. En föreläsning att lyssna på för att skapa utrymme för frågan och lotsa dig in i ett mjukt förhållningssätt med riktning snarare än hårda, kantiga mål.

Vad får du i klassen Vilja?

Vi rör oss igenom temat med yoga som verktyg. Vi utforskar frågan från ett kroppsligt perspektiv så att vi får med hela dig på din resa framåt.

kr189 kr inkl. moms

kr
189 kr inkl. moms

Vad vill du? En fråga som väcker känslor och tankar hos oss. Viljans skala sträcker sig från krispig klarhet till undvikande av den. Oavsett hur känslan landar i dig så är vad vi vill, eller avsaknaden av klarhet i vad vi vill avgörande för hur vi leder oss själva i livet. Vi dyker djupare ner i frågan och oavsett vad som kommer upp är det välkommet. Så låt oss ta första steget tillsammans och gå djupare både på en intellektuell och en kroppslig nivå. 

Varukorg